Iktyosis hovedgrupper

 

 

Behandling

 

 

Alternativ behandling

 

 

Praktiske tips

 

 

Brochure download

 

 

Forskning

 

 

Videnskabelige artikler

 

 

Hverdagen med iktyosis

Iktyosis hovedgrupper

 

Iktyosis findes i mange former og sværhedsgrader, hvor hudens udseende og plejebehov varierer meget.

Iktyosis kan inddeles i 4 hovedgrupper:

 

              * Almindelig iktyosis
              * Kønsbunden iktyosis
              * Lamellær iktyosis
              * Bulløs iktyosis

Herudover findes flere syndromer hvori iktyosis indgår.

 

Disse er bl.a. Sjögren-Larssons Syndrom, Nethertons Syndrom og KID. Sygdommene er arvelige på grund af en gendefekt, der kan nedarves til patienternes børn.

 

Risikoen herfor er afhængig af den pågældende iktyosisforms arvegang.Vurderingen heraf kræver genetisk rådgivning på grundlag af en korrekt klassifikation af sygdommen og kendskab til dens arvegng.

 

I en del tilfælde optræder sygdommene som noget nyt og ikke nedarvet (ny-mutationer), men også disse vil kunne videregive sygdomsgenet til afkommet.

 

De fleste egenskaber hos mennesket udvikles i et samspil mellem på den ene side medfødte anlæg og på den anden side miljømæssige og sociale faktorer. Men nogle egenskaber skyldes alene medfødte anlæg.

 

Som eksempler på det sidste kan nævnes farveblindhed, blodtype og en række medfødte sygdomme og handicap.

 

I det følgende gives en kort indføring i de vigtigste genetiske forhold, som har betydning for forståelsen af arvelige mekanismer ved medfødte handicap.

 

Tekster: Agneta Gånemo Oversættelse: John Grønning Poulsen

 

Mail to: iktyosisforeningen