Julearrangement hos Yamanouchi 29. november 2003

Vi havde en hyggeligt eftermiddag hvor 17 medlemmer af Iktyosis-foreningen havde fundet vej til Yamanouchi´s lokaler i Glostrup. Her var der anrettet det helt store og overdådige julebord med juleglögg, julekage, æbleskiver, slik og meget, meget mere.

Vibeke bød os alle sammen velkommen og gav for en kort bemærkning ordet til Elisabeth De Darko, som også bare ville byde os velkommen i lokaliteterne og ellers sige at hun gerne ville gøre hvad hun kunne for at udbrede kendskabet til vor forening bl.a. gennem deres kontakter til apoteker m.m. . Faktisk havde hun for nylig haft kontakt med en familie i det jyske, med iktyosis. Dem havde hun givet telefonnr og hjemmesideadresse så de kunne kontakte os.

Jette Bokkenheuser var ligeledes mødt op på en fridag for at overrække os logo-forslag til foreningen, som deres reklamebureau netop havde udarbejdet.

Derefter forlod de os igen for at vi kunne have en "fri snak uden deres indblanding" som de sagde.

Efter at have smagt lidt på lækkerierne, præsenterede Anne bestyrelsens arbejde og de projekter og tanker der er blevet arbejdet med indtil nu. Herunder fortalte hun også om kommende arrangementer der var påtænkt. Helene præsenterede specifikt en weekendtur til Mariager Saltcenter, med overnatning på Hotel Postgården, hvilket lød rigtigt spændende.

Anne fortalte videre om det store arbejde med at skaffe penge til foreningens aktiviteter gennem fundraising. Dette er og bliver en vigtig del af bestyrelsens arbejde fremover for ,som hun sagde, er disse midler en forudsætning for at de planlagte aktiviteter kan blive til noget og at vi i øvrigt kan arbejde videre med at realisere foreningens formål.

Anne fortalte videre at vi meget gerne ønskede flere medlemmer ind i foreningsarbejdet, et bestyrelses medlem havde valgt at trække sig og det kunne være rart at vi var nogle flere. Arbejdet havde bestemt ikke været kedeligt og der blev i vidt omfang udvekslet ideer, meninger m.v., hvilket kunne ses i vore e-mail bakker.

De flotte logo forslag blev sendt rundt så alle kunne kigge. Det er meningen forslagene bliver lagt ud til afstemning hos medlemmerne, så alle får indflydelse på hvilket logo foreningen skal have.

Der blev hygget og snakket. Der kom også en del nye ideer frem fra medlemmerne bl.a. var flere interesseret i at producere t-shirts m.m. til foreningen.

Børnene spillede billedlotteri og spiste slik til den store guldmedalje og da det efterhånden kunne mærkes i de små maver, tog de lommerne til hjælp.

Betty Poulsen og Dorte Poulsen havde lavet flotte julekort som kunne købes til en meget fordelagtig pris.

Omsætningen fra julekortene gik til foreningen.

Da det efterhånden lakkede mod enden, kunne alle der ønskede det tage diverse cremer med fra Yamanouchi, som de havde opstillet på et bord til os. De havde påbudt os at tømme bordet, men det lykkedes kun næsten.

Vi siger tak for en hyggelig eftermiddag sammen med jer og ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår

.

Mvh

Bestyrelsen